- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cáo Phó – Tang lễ của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

 

 

CAO_PHO_NGUYEN_XUAN_HOANG

Ban biên tập Da Màu và các tác giả thân hữu xin thành kính chia buồn cùng chị Trương Gia Vy và gia đình.
Cầu mong hương linh nhà văn sớm tiêu diêu miền vĩnh phúc.

BBT Da Màu và thân hữu