- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Khúc cầm thu, hóa thạch

 

 

 

a)

thu đó  đa mang lời hoá thạch
nhiều năm lây lất thạch cầm rơi
bi trầm bóng lẻ hờn trăng bạch
duyên xưa nầy, thu gọi sóng đôi?

đùa ngất trăng thơ cười chưa tắt
nữ tính giọng mềm nhắc long lanh
rượu chờ cạn ly say sóng mắt
tịch mịch trào sắc rượu sang canh

sao khuya khoắt hắt hiu cô quạnh
đêm cầm tuyệt mật hỏi phong thanh
cầm tên em lá khô mùa tạnh
cầm tên ta mùa lá chẳng xanh

vàng thu đan âm đàn hồ lạnh
bất hạnh ai chuồm hạnh phúc xanh
biết sao về lại khua thổ mộ
chỗ đền em độ lắc lư ta

 

b)

bất hạnh ai chuồm hạnh phúc xanh
để vàng thu âm đàn hồ tạnh
khi nào anh quá bộ thu hành
có đàn rao thổ mộ trăng xanh?

chừ thu tình hoá thạch cũng đành
nhiều năm bước lạ chồng đạo hạnh
để quên thu đỏ chuyện tưởng thành
để bên đường nọ khúc trăng thanh

vàng thu tình cũ ngỡ long lanh
bi trầm bóng lẻ hờn bất hạnh
cầm tên anh mùa tạnh lá khô
cầm tên em gia thất danh thành

vàng thu lời hoá thạch vàng thu
cứ tưởng cầm thu sánh mịt mù
thường tại xe ru đường thổ mộ
đền chi, buồn  tự tại lắc lư

 
20/VII/2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung