- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đưa tang nỗi buồn

 

 

 

Bước chậm hơn
để kịp nhìn ra phía sau lần cuối
rằng để thấy chuyến đi cần dài hơn
cuộc sống không muốn cam kết tội lỗi với nỗi buồn
Chiếc đồng hồ
những con số La Mã vừa gạch chéo cho một kết thúc
lũ khủng long
và quỹ đạo lìa xa mặt trăng
Đưa tang nỗi buồn
trong một sáng bình minh sương
(dĩ nhiên, cả bạn và tôi đều muốn)
chầm chậm thôi
nỗi buồn đắn đo thèm ngủ thêm chốc nữa
Đưa tang nỗi buồn
chiếc đồng hồ xói mòn cơ
chúng chỉ dừng lại và đếm
đánh rơi nỗi nghi ngờ mấy tiếng
Đưa tang nỗi buồn
dừng lại và nghe bên trong chiếc túi
nỗi buồn đang thở gấp
chúng muốn chứng thực trong quyển sách nói về ánh sáng hôm qua
lần cuối.

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hoàng Anh Thư