- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cuộc chẩn đoán / A Diagnosis

 

Cuộc chẩn đoán

 

Nhà tâm lý học nói với phóng viên về nghiệp quả. “Phương Đông có triết lý cho rằng những hành động và cả sự thụ động lan tỏa ra khắp thế giới và vang dội về để tự cân bằng sau nhiều kiếp… nhưng vì tôi là một Phật tử người Palestine sinh ra ở Gaza, cho nên nghiệp báo buộc phải xảy ra trong một kiếp.”

“Tôi giảng giải những công cụ nhận thức cho bệnh nhân của tôi, họ là nạn nhân của những biến cố gây thương tích, tôi tưởng giúp họ lành lặn lại, nhưng thật ra, tôi đã chỉ cho họ cách khỏe lại để rồi bị xé toạc ra lần nữa, khi những phi đạn giết chết thêm người trong gia đình họ.”

“Khi tôi nghĩ về điều ấy, tôi cảm thấy một nỗi sợ trong tim mình, rằng nghiệp báo sẽ tìm đến tôi, và những phi đạn sẽ tìm đến tôi. Chắc tôi nên gọi cho anh tôi để xin lánh nạn…”

Người phóng viên viết vào sổ tay: “rối loạn đa nhân cách,” một triệu chứng thông thường của chấn thương, nạn nhân nói về mình như về một người thứ ba và trí nhớ bị mất mát ít nhiều, không chịu nhìn nhận gia đình mình đã chết hết.

 

 

 

Đỗ Lê Anhdao

A Diagnosis

 

The psychologist tells the reporter about karma.  “The Eastern teaching that actions and inactions travel around the world and resonate themselves back to balance over lifetimes… but because I’m a Buddhist Palestinian born of Gaza, karma has to come within one lifetime.”

“I taught cognitive tools to my patients, victims of trauma, I thought to heal, but in fact, I taught them how to get better to be ripped apart again, when the missiles come for more of their family.”

“When I think about it, I have fear in my heart, karma will come to find me, the missiles will find me.  I had better call my brother to ask for shelter…”

The reporter writes “dissociation” in his notes, a standard symptom of trauma, the victim refers to himself in the third person and lapses in memory, refuses to acknowledge the death of his entire family.

bài đã đăng của Đỗ Lê Anhdao