- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Phải gió

 

 

 

a)

trái, văng tùm lum chỗ rượn
khi cẳng chân mình nự nương
anh chiếm em chỗ khác thường
không nghe tiếng chim đầu hồi
toàn sự uốn đôi của gió

mới hôm nào em nũng nịu
như cô bé đi chùa Hương
mắc chứng gì em quên lửng
đánh rơi cái nõn nường, may
anh nhặt chỗ đầy cỏ thơm

quá khứ, bỏ rơi em chứ?
buồn những khi cứ kiếm, ruồng
đâu có gặp nơi mất tích
bây giờ anh đang tinh nghịch
trên chắc nịch mà dễ thương

biểu sao, em muốn nằm nướng

b)

ve vãn em hết chỗ nói
hơn cả đặc quyền nịnh khựa
nịnh lấy được, nịnh riết, như
kẻo mai không còn kịp nữa

vật ngửa em, y như kẻ
rượn lòng, y đồ xâm lấn
rấn cứ rấn chỗ ngại ngần
bở hơi, trống lảng, dàn lân

quá khứ trôi lềnh biển lận
thân em bão rớt tần quầng
ngó trần thân anh phải gió
nghìn năm vẫn thế, nhớ cho

hàm ý coi thường em đó

12/VII/2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung