- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Lên đồng

 

 

 

       Gửi Trương Gia Diệu Trữ để
       cùng nhớ NĐ và nghĩ tới NXH

 
Ta ngồi một mình trên nóc nhà
Buổi sáng,
trước ngày bỏ đi
Khói thuốc tan trong mây
Rượu đổ đầy máng xối
Ơi ngày xưa
nhà xưa
người xưa . . .
Ta hét
ta la khô quắt phổi
Ta đứng rất cao
không vói tới
Những hồn ma trôi nổi
Lãng đãng, vật vờ bay
Nhưng ta nghe ra rõ tiếng người
Ta nghe ra
Lời xưa to nhỏ . . .

Ném hết,
Nhang tàn tung tóe trời xanh
Ta hát như điên trong cơn đồng thiếp

 
(Bỏ San Diego)

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Chiều Giang