- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

số 12

 

 

 

ngước nhìn trời ngoại ô
trong như màu mắt xanh
lấy kéo cắt một mảnh
dán bố lấy màu tô

màu xanh của hi vọng
màu trắng của chờ mong
màu đỏ của mùa thu
màu đen của ngục tù

màu vàng của hoa hồng
cô ca sĩ ấy chọn
dâng cho kẻ sẽ sống
mãi mãi giấc ngủ ngon

tượng đá của thần tượng
đại tướng của xướng ca
dô ta hò vô ra
đại ca của miên trường

đêm qua dạo bờ sông
thấy một cô chưa chồng
nhưng có tới năm ông
tới xin theo hộ tống

cổ bèn lấy cái trống
cơm vỗ bống bồng bông
cho tới khi năm ông
chạy tuốt qua hồng kông

một câu chuyện hiện tại
tài liệu ghi số 2
xa hơn cái thực tại
sử liệu số mười 2

 

 

(trích “Thơ bất tận”)

bài đã đăng của Nguyễn Đăng Thường