- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hóa thân chữ

 

 

 

ở một nơi rất bình an
tôi thường hay dùng chữ
để viết
viết trên trời
viết dưới đất
chân lý / nắng mưa
phạm trù/hoa lá
lắm lúc – nghiệm cho cùng
không viết
cũng chẳng chết… thằng Tây nào.

ở một nơi rất bình an
tôi thường hay đọc chữ
cơ man nào là chữ
ngon lộn dở
dữ chen lành
chữ chưởi chữ
chữ dối chữ
chữ tụng chữ
chữ nhục chữ
chữ – con mẹ già mồm –
phóc ra giữa đường phun bừa phun bãi
rủa sả nhau
chả thế mà
đọc đêm đọc ngày
chẳng thấy chết… thằng Tàu nào

bỗng
chữ xuống đường

clip_image002

chữ kêu

clip_image003

chữ thét

clip_image005

chữ bày

clip_image007

chữ giăng

clip_image009

chữ đi

clip_image010

chữ hóa thân

clip_image012

chữ
xông
thẳng
vào
hiện
thực

 
18/5/2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Doãn Nho