- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tiệc thôi nôi

 

 

 

tréo hai chân lên cổ
tôi cuốc bộ hai tay
khi ra tới đầu phố
vẫy vẫy gọi máy bay

trực thăng liền đáp xuống
viên phi công đẹp trai
đè tôi xuống cởi truồng
đoạt váy rồi bái bai

thơ tôi đọc lâm li
hơn thiên hùng ca uy
lịch sơn của cổ hi
lạp pháp và na uy

tới đây tôi chợt nghĩ
nếu còn ở paris
tôi sẽ bắt cầu khỉ
qua dòng seine để đi

coi nhạc kịch les mi
sérables và mua
bốn năm sáu cái kí
túc xá để làm chùa

tánh tôi ham xài lớn
cái gì cũng phải hơn
người ta cho họ ớn
gặp tôi là cám ơn

cám ơn ông đã cho
ba trăm kí lô nho
ăn hổng hết phải kho
để dành nuôi bầy chó

chó lớn sẽ đem bán
cho doanh thương hà nội
rựa mận sẽ đầy bàn
trong bữa tiệc thôi nôi

 
 

(trích “Thơ bất tận”)

bài đã đăng của Nguyễn Đăng Thường