- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tranh Kagaya

 

 

 

Như một bài sơ khai
Mặt trăng tròn vạnh
và bạn nhìn bầu trời
treo trên mặt trăng đầy đủ
khi bạn nhìn vào cùng một mặt trăng
trên thế giới cùng một
Mặt trăng được kết nối với thực tế
và bất cứ nơi nào trên trái đất nếu bạn đặt ngón tay cái lên mặt trăng
sẽ có cùng kích thước
sức hút của bạn có thể sắp đặt lại vị trí của nó
thật kì diệu, tầm nhìn của những linh hồn có thẩm quyền

Như hoa của loài dị thảo
hạnh ngộ trên mặt nước
khơi nguồn vấy bẩn
trong lành. yên ắng.
mộc bản ngoằn ngoèo vô định với gốc đa
(có lẽ Cuội đang thiền giác)

rêu đỏ mọc hoa vô ngôn
phún xanh màu đất cũ
lời sơ khai diệu ước
trên nền tích cũ trong veo

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hoàng Anh Thư