- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Giám định

 

 

 

con chữ bẻ đôi dồn vào ruột bánh mì
từng đoạn khúc cùng rau, gia vị
chữ núp, bò, lăn thật lặng lẽ
không phụ công người thợ đốt lò

bọn bắn lén
một hai  ba viên
rồi từng tràng nhả
hốt hoảng
chúng giải phẫu rồi lập ban bệ hội chẩn
ám ảnh linh hồn
không tin Thánh Thần
chúng tự xưng Thiên-hạ-thống-đại-nhất
nhất thể căn muôn đại niên(?)

bánh mì của Nhân dân
chúng ria đạn vào
nhão nhẹt
biến thành hồ dán áo
những hàng mã bù nhìn
chớp mắt gật đầu vô hồn vô thức
con rối thì có bao giờ đau
đâu có trái tim để rung lên đều theo bước chuyển.

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Phước Dạ Đăng