Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

appassionata

♦ Chuyển ngữ: 0 bình luận ♦ 20.04.2014
Ms.-Magritte_thumb.jpg

 

Ms. Magritte 
                           “Ms. Rene Magritte” – oil painting by Nguyễn Thúy Hằng

 

1.
these are the hours of receding tide,
the hours of exposed rock formations looking like the back of a huge stranded whale,
the hours of closing laptops, almost empty cups of tea, people having walked down to the beach,
the hours of anticipating wings of seagulls,
the hours of ships rising and falling, coming and leaving on the undulating endless blue
the hours of some worker skimming dirty foam from the jade pool
the hours to stay back and look out the empty window:
out on the blue water, where i am, day and night adrift

2.
another barge slowly going by
tea gets even colder, coffee weakened
i have sat here for three hours, conceiving myself as a body, saline-immersed, waiting until five in the afternoon for the ebb tides season: the sand re-emerges, bottles and decayed wood exposed; voices from passersby fading into the distance; a bird’s solitary cry from a time i can no longer go back
i am but a beach waiting to dry slowly
and then, at around nine, the deluge would hit, overwhelm, and i would again live life lingered, submerged.

 

translated by Nguyễn Hoàng Nam  from the Vietnamese by Nguyễn Thúy Hằng:

 

appassionata

1.
giờ là giờ của thủy triều rút,
giờ của dải đá lộ ra và trông chúng như lưng của một con cá voi khổng lồ mắc cạn,
giờ của máy tính đóng nắp, tách trà cạn, người đã đi bộ xuống biển,
giờ chưa thấy hải âu nào bay qua
giờ của những con tàu nhấp nhô, ra vào trên bãi xanh liên tục,
giờ người làm công đang hớt bọt bẩn bên hồ ngọc bích
giờ ngồi lại và nhìn ra cửa sổ trống:
mặt biển, nơi tôi đó, ngày đêm lênh đênh

2.
lại thêm một chiếc xà-lan trôi ngang,
trà càng nguội lạnh, cafe loãng
tôi đã ngồi đây ba tiếng để tưởng tượng mình là vật gì đó đã ngâm nhúng rất lâu dưới muối
rồi chờ đến năm giờ chiều mùa nuớc rút: cát lộ ra, đầy chai lọ và củi mục: tiếng người đi qua tôi, xa dần và mất hút; chim kêu đơn độc về một thời nào đó không quay lại được
tôi chỉ là bãi cát chờ đợi sự khô dần,
rồi sau đó, khoảng chín giờ tối sự ùa ập sẽ tràn lan, tôi lại sống cuộc đời rất lâu, dưới nước.

bài đã đăng của Nguyễn Thúy Hằng

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)