- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

ghi chép tháng tư

 

 

 

tháng tư trời hạn lớn
chợ ế khách thưa dần
ra đường nhìn ngơ ngẩn
ai cũng là giai nhân

ngồi chờ cơn giông đến
gió rủ rê đường xa
chim trời bay hun hút
gió quẩn trước hiên nhà

ngày ngồi tiếc xuân thì
đêm nằm thương góa bụa
đất oi nồng ấm ức
trời còn chưa muốn mưa

khách làm ăn không đến
bạn rượu nay đã già
thất thần trông đáy chén
ai bầu bạn cùng ta

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị