- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

<=>

 

 

 

buổi chiều hôm đó
nàng nói với mình
ai cũng được
bất kỳ ai gõ cửa chiều hôm nay
và đến tối hôm đó
nàng đã nguyền rủa
tất cả những người đàn ông trên trái đất này

ngày hôm sau tôi đến
miệng nàng nói chữ lễ tròn hơn Khổng tử
tình yêu là khi
anh ra đi với tấm lòng đầy ắp yêu thương
và chỉ khi nàng muốn

khi thơ bắt đầu làm người ta ngao ngán
sách in trở thành trò phù phiếm
tôi quyết định đặt tên cho bài thơ của mình ngắn nhất:
<=>

 
23/3/2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị