- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tra Cứu Thơ Theo Sách Đã Mất

 

 

 

1.

Trong vương quốc thơ
người trò chuyện bằng thơ
làm chính trị bằng thơ
buôn bán bằng thơ
tất cả sinh hoạt đều bằng thơ

Rồi chửi nhau bằng thơ
đánh nhau bằng thơ
giết nhau bằng thơ

Những ai đứng ra ngăn cản họ đừng làm thơ
đều bị treo cổ bằng dây thơ
hoặc bị ném đá thơ
và đuổi ra khỏi cõi thơ

Một hôm rợ dữ chiếm đoạt vương quốc thơ
giết những người làm thơ
người mới không còn làm thơ
từ đó không ai biết nơi nào gọi là cõi thơ

Vài người sống sót trốn vào rừng thơ
lưu vong thơ
tiếp nối làm thơ
nhưng không gọi là thơ

 

2.

Hôm nay
thơ không còn vương quốc
hậu duệ tứ tán
kế thừa từng bộ tộc khắp nơi

Thơ là một cách nói
bình thường một cách khác thường
cho những người khác thường
tập nói bình thường
mà khác thường

Thơ là một cách sống
giữa tất cả cái chết
đang chuyển động như sống
vì vậy
thơ là một thứ chết
được hồi sinh trong luân hồi
hoà nhập phục sinh  Thiên Chúa

Thơ
không có sứ mạng lớn lao
chỉ vỗ về sự sống
bớt căng thẳng

 

 

 

.

bài đã đăng của Ngu Yên