- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

người và thú

 

 

hi`nh0467

 

 

tác phẩm "Người và thú", acrylic trên bố, khổ 60x80cm, 2014.

bài đã đăng của Lê Minh Phong