- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Ngày sau Ngày Tình Nhân

 

 

 

              (Tặng Vĩnh, Phượng và Loan)
 

Tháng hai trở lại bằng bước chân ra đi
ngày khóc. Mừng tuần xuân reo lá
em đón tôi trong vòng tay
úa vàng
khô khốc nụ cười mùa trước.

Cỗ máy căng ngực tôi
quay ngược
ròng rọc trơn
như tình yêu em dịu mềm
mùa gió. Chướng núi đá ma sát
đêm cuồng bạo. Dát mỏng kim loại cỗ máy
căng ngực tôi
ngày tình nhân.

Tháng hai tơi tả hoa hồng
đóa nhầu nát hạnh phúc
giông bão. Cứa nát con đường reo lá tuần xuân
lưng phố đón em
vai trời vắt nghiêng lụa áo
ngày. Sau ngày tình nhân
em hóa thành chương cổ tự.

         (Escondido, 15/02/2014)

 

 

 

.

bài đã đăng của Phạm Hồng Ân