- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

núm, từ bổn chánh

 HHieu-num

(Hình minh họa từ net)

 

 

mùa nhặt lên lố bịch
bỏ vào ly cà phê sữa
cầm cái muỗng khuấy ngon lành
dăm viên đá đục ngầu hàng ký ức khuyến mãi

em ru em cọng trừ những giấc mơ
để quên câu  thơ đứng chờ bên bậu cửa
ta ru ta nhạt thếch bài đồng dao
từ khi phát hành đã sặc mùi khói lửa

thơ đẫm nhiều rượu trương phình chuyện ngông cuồng
mùa lạnh phải mượn rượu đốt khử khai nồng
trong câu chuyện tình chỉ son phấn cái thứ tuếch rỗng
làm gì em phác họa được nhân dáng kẻ ngông

em bịt miệng thơ hai con mắt long lên sòng sọc
em nhìn ô kìa cương lĩnh kẻ thất phu
ồ, chẳng qua là điều cục mịch
che dấu gì chuyện đôi lúc lộ con ngu

mùa nhặt lên hết ngạo mạn
trộn lẫn vào phân bón
gom túi dành vo cục rải dọc đường đi dấu trở về
mỗi lần hành hương
mỗi cục thơ bốc mùi phẩn trâu
đã nhang tàn khói lạnh.

 

 

 

.

bài đã đăng của HHiếu