- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Ái Tình và Con Chó

 

 

 

 

Em muốn nuôi con chó

Chó biết vui mừng khi gặp em
Biết sủa dọa người lạ đeo đuổi
Biết quẩn quanh khi thấy em buồn
Anh nghĩ
Anh làm hay hơn chó

Em muốn nuôi con chó
Anh đi suốt một tuần
Tìm mua con chó lớn

Hôm qua sinh nhật em
Anh mang tặng con chó

Vui mừng khi gặp em
Sủa dọa đuổi người lạ
Quanh quẩn khi em buồn
Sao không ôm lấy nó?

Khi anh cất tiếng sủa ái tình
Sao em sợ bỏ đi!

 

 

 

.

bài đã đăng của Ngu Yên