- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tập thơ ‘Thỡ’ của Ngu Yên

 

NguYen-Tho-bia

 

Thỡ
tập thơ Ngu Yên

do Cơ Sở 9810 ấn hành 12.2013
dưới dạng sách điện tử

 

Tác giả không giữ bản quyền.

bài đã đăng của Ngu Yên