- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Mượn Tiền Nhớ Trả

 

Lòng chờ đợi người quen
trả tiền
thật khó chịu
lạ quá
tiền của mình
ngại không dám hỏi
thì thầm trong tim
hối hận chẳng ai nghe
 
Thơ rất nhiều
mượn không trả không cần trả
mượn rồi quên
không sao
mượn lấy luôn
càng tốt
Thơ bừa bãi khắp nhà
không có bản quyền
lấy bao nhiêu cũng được
Tiền không có bản quyền
nhưng nhớ trả
 
Chờ đợi người yêu      buồn bã           nghi ngờ
chờ trả tiền                  bực bội            làm thơ

 

 

 

.

bài đã đăng của Ngu Yên