- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thơ là…

 

 

 

Những bài thơ chưa thành đánh đu trước mặt
Chúng len vào trong giấc ngủ
Chúng luồn ra từ giấc mơ

Là thế
Có khi thơ tựa những loài hoa
Lúc hồng
Lúc huệ
Lúc phù dung đàm tiếu
Lúc mắc cở . . .

Có khi thơ lại là ngõ ngách của đời sống
Lắt léo
Buồn vui lẫn lộn
Có lúc lại là em
Khi yêu
Khi chảnh

Đâu có ai ngờ những bài thơ đều mang giới tính
Chúng bọc tâm hồn
Chúng lồng nhân cách
[Cũng có loại nhân cách bất nhân]

Sinh ra thơ là những tay chơi
Kẻ ngứa nghề
Người hiểu chuyện
Phần số của chúng vì thế cũng tùy
May
Như những vần mây
Rủi
Như tiếng dế trũi

Chúng ta bám theo thơ mà sống
[Dân tộc thơ]
Nên cũng vì thơ mà chết rất nhiều.

 

 

 

.

bài đã đăng của Đinh Phương