- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Quảng Cáo Định Mệnh

 

 

 

WEEKLY  GRAND
“một ngàn mỗi tuần suốt hai mươi năm”

Mặt ngoài đời sống nhiều màu sắc nhiều quảng cáo nhiều hy vọng nhiều ảo tưởng
che đậy bên trong những con số vô tri đầy hứa hẹn
những đôi mắt thèm thuồng
những ngón tay xung động
những cầu nguyện âm thầm
cạo
mất hai đồng
cạo
mất hai đồng
cạo
mất hai đồng
. . . . . . . . .
Hai mươi năm sau mất $2,080 đồng.

 

WEEKLY  LOVE
“mỗi tuần một lần suốt hai mươi năm”

Mặt ngoài đời sống nhiều áp lực nhiều dối trá nhiều mâu thuẫn nhiều ảo vọng
che đậy bên trong cảm xúc đam mê
đôi mắt quay lại nhìn vào hơi thở
đôi tay xoa đều cho ấm vùng tim
cạo
lời một lần
cạo
lời hai lần
cạo
lời ba lần
. . . . . . . . .
Hai mươi năm sau lời 2,080 lần.

 

 

 

.

bài đã đăng của Ngu Yên