- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

treo

 

 

 

một lần nữa
những cái miệng ngoác to
bởi những nụ cười
dù là một tự do treo
cũng mừng điếng

hai ngón tay giơ lên
chiến thắng chiến thắng
tự do chóng mặt
dù biết chỉ
như những con cờ đen trắng

ngoài kia
những con người giành ăn
một thế hệ mắc dịch
không biết mình đang ăn gì

ngoài kia
biển gồng lên 
những bọt sóng vô tình
với những giựt giành ôn dịch

một đêm kia
có một giấc mơ đen tối
thấy đôi chân mình
treo trên mây.

 

 

 

.

bài đã đăng của Âu Thị Phục An