- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Một con diều… ♦ Vịt trời ♦ Bọn trẻ đường ray

 

 

 

Một con diều cho Michael và Christopher

 

Suốt chiều Chủ Nhật ấy
con diều bay trên ngày Chủ Nhật,
một mặt trống căng, một dải nâu phất phới.

Lúc đang làm tôi thấy nó xám và trơn,
Tôi gõ gõ khi nó khô trắng và cứng,
Tôi thắt những cái nơ giấy báo
dọc theo chiếc đuôi dài sáu bộ của nó.

Nhưng giờ đây nó ở tít trên cao như con chiền chiện đen nhỏ
và nó ghị lại cứ như sợi dây buông thõng
là cọng thừng ướt ta cầm giật
để kéo tàu vào bờ.

Bạn tôi nói linh hồn một người
chỉ nhẹ bằng đốm lửa điếu thuốc,
nhưng linh hồn nào buộc trên kia,
sợi dây chùng và lên cao dần,
nặng như một luống cày thẳng lên cõi trời.

Trước khi con diều đâm xuống cánh rừng
và sợi dây này trở nên vô dụng
hãy cầm lấy nó bằng hai tay, hỡi các con trai ta, và cảm nhận
sức kéo bật căng, bám rễ, dài đuôi của nỗi buồn.
Các con ra đời là đã sẵn sàng cho nó.
Hãy đứng vào đây phía trước cha
và cầm lấy dây.

 

 

 

Vịt trời

 

        cho Paul Muldoon
Nó trúng phát đạn ác lắm.
Ông nói, khi ông vặt lông nó
ông tìm thấy cái thanh quản—

như một lỗ sáo
trong cái thanh quản vỡ—

và thổi vào nó
một cách chẳng ngờ
những tiếng kêu vịt trời nho nhỏ của ông.

 

 

 

Bọn trẻ đường ray

 

Khi bọn tôi leo lên đầu dốc đường hầm
Ngang tầm mắt bọn tôi là những chiếc tách trắng úp
Của những cột điện tín và những đường dây không ngớt xì xèo.

Như chữ viết tay chúng vòng vo hàng dặm
Về đông và hàng dặm về tây, trĩu xuống
Dưới gánh nặng đầy chim nhạn.

Bọn tôi còn nhỏ và nghĩ mình chẳng biết gì
Đáng biết. Bọn tôi nghĩ từ ngữ chạy dọc đường dây
Trong những chiếc túi hạt mưa lóng lánh.

Mỗi hạt được trao đầy ánh sáng
Bầu trời, ánh lóe những đường dây, và chính bọn tôi
Được thu nhỏ vô cực đến mức

Bọn tôi có thể nối đuôi nhau chui qua lỗ kim.

 

 

Theo nguyên tác tiếng Anh “A Kite for Michael and Christopher,” “Widgeon, ” và “The Railway Children” trong Station Island (1984)

bài đã đăng của Seamus Heaney


No Comments (Open | Close)

No Comments To "Một con diều… ♦ Vịt trời ♦ Bọn trẻ đường ray"

#1 Comment By Ngu Yên On 15 September 2013 @ 8:58 am

Hoan hô Nhất Lang: Hay! Đọc thấy khoái!

Ngu Yên.