- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thư Lạ – Tập truyện

thulaĐinh Linh, với lịch sử cá nhân của anh, và với bút pháp trào lộng, chất vấn, không những là nhà thơ engagé “đúng tủ” của Hoa Kỳ, mà còn là của Việt Nam. (Hãy nghĩ đến Tú Xương.) Anh có thể được gọi là một nhà thơ “chứng nhân”—bắt buộc người đọc nhìn tận mặt những xấu xa và mâu thuẫn của cuộc đời để khẳng định ý niệm nhân bản của chính mình…

bài đã đăng của Đinh Linh