Trang chính » Sáng Tác, Song ngữ, Thơ Email bài này

của đất trời nhắn gởi

 

 

 

TTA-CuaDatTroi-01
(Courtesy of Do Thanh, “ Wine”)

Emptied second glass
Moon turns white and eye turns black
Suddenly cracked face

 

 

TTA-CuaDatTroi-02
(Courtesy of Ann Tran)

Too scared of the skulls
Ship is flying far above
Pirates vanished all

 

 

TTA-CuaDatTroi-03

Suns hung in the sky
One was falling down then died
Some turned green, said: “Drive!”

 

 

TTA-CuaDatTroi-04
(Courtesy of Nguyễn Đăng Đức)

Phật phật trong lồng kính
Tâm tâm rong chơi ngoài trần cảnh
Biết bao giờ kiến tánh?

 

 

TTA-CuaDatTroi-05
(Courtesy of Nguyễn Đăng Đức)

Đóng đầy bụi hồng trần
Momiji* tìm nước rửa mình
Thu ra đi bịn rịn

* Momiji: 紅葉, hồng diệp (lá đỏ)

 

 

TTA-CuaDatTroi-06

Cây khô cằn cỗi già
Ngay giữa những lớp vỏ tróc ra
Xe thời gian băng qua

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thụ Ân


Phần Góp Ý/Bình Luận

Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.


*

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)