- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Những Giấc Mơ Tôi – tập thơ Lữ Quỳnh

Untitled

NHỮNG GIẤC MƠ TÔI

Những bài thơ mới của Lữ Quỳnh 

 Nhà xuất bản Văn Mới, California, 2013.

Phát hành: Tháng 7- 2013.

Giá: 15 mỹ kim (bao gồm cước phí).

Liên lạc NXB: P.O.BOX 287-Gardena, CA 90248

                         Tel : (310) 366- 6867

Email tác giả: songsuongmu@yahoo.com

bài đã đăng của Lữ Quỳnh