- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hai bài thơ về Bùi Giáng

 

 

 

Bây giờ

 

   Bây giờ trong cõi chiêm bao
Ông say ông tỉnh, ông chào cỏ cây?
   Có chào nhau giữa bụi đầy
Có cô Trí Hải phô bày ngón thon?
   Bây giờ giữa Lá Hoa Cồn
Ngàn thu rớt hột sinh tồn lai rai
   Nỗi niềm thánh thót Diêm đài
Trăng Ba La Mật đợi ai đêm trường.
   Bây giờ trong cõi mù sương
Phải chăng Bến Giác cuối đường tìm ra
   Dẫu sao đi nữa chăng mà
Lần khân giọt lệ thương tà tà dương
   Gọi nhau xó chợ đầu đường
Ly xây chừng đủ một phương cứ hùng
   Bây giờ bước giữa tử sinh
Tính Không soi rõ cái hình Hư Vô
   Thưa rằng: Đã rớt Kim Cô
Bản lai diện mục ô hô bỏ dùi.

 

Nghe tin Bùi Giáng hôn mê
Cali Tháng Chín/98

 

 

 

Khóc Bùi Giáng

 

   Nghe Kim Cương đọc điếu văn
khóc ông Bùi Giáng quấn khăn quần nàng
   Kim Cương nước mắt hai hàng
giọt rơi giọt để ngỡ ngàng tử sinh
   ông về cố quận đinh ninh
với Trăng Châu Thổ Sương Bình Nguyên giăng
   lệ tôi tuy đã khô cằn
cũng xin một giọt lằn tăn nhớ người
   cảm vì chữ nghĩa mấy mươi
phù sinh một kiếp lạy đời Tính Không
   ông về ông nhớ tôi không
còn tôi ở lại nhớ ông bèn cười
   Thu về một chiếc lá rơi
Bảy mươi ba tuổi vẫn đời chưa cam

 

Tháng 10/98

bài đã đăng của Đặng Phú Phong