- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Trước Giờ Nhà Thơ Về Trời

 

 

 

(Thương tiếc nhà thơ, nhạc sĩ  V.P. – L. V.)

 

Con trăng tròn kia đang cách tôi
vòm cây lá ướt

Và cách anh nửa vòng trái đất
giờ này

Cửa vào nhà tôi đêm nở hai bên
hai đóa hồng
phải – vàng
trái – thắm

Muốn anh mang về trời cả hai mà biết anh không nhận hết
bởi trên tay luôn bận một điếu thuốc

Bài viếng sẽ thành bản trường ca
khi nơi của trời của trăng có thêm nhà thơ với đốm lửa tắt.

 

Vancouver 22-24/5/2013 (Để vĩnh biệt “Tam Dê nhất Rắn”)

bài đã đăng của Đỗ Quyên