- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

mấy suy nghĩ cánh mày râu

 

phía âm. tờ

 

tờ phụ nữ
        bay
như rơm
tự nhiên lóa mắt
xuất bờm        ngựa
tra
tự nhiên
mưa        rộ sau nhà
nước lồ ồ cuộn.  thác
chảy xòa        điệu ca
như rác
cũng có lúc        trà
trộn vào cái sạch
của hoa 10 giờ
tờ gái sớm trôi
không ngờ
vào giấc phiêu định
búng
thơ        tầm phào
bông
này bông        ôi
thanh cao

 

 

sợ

 

khi không mình đâm hãi
mấy bụp thi già khú
cứ xưng em nhèo nhẹo

 

 

ta hay ngươi

 

mặt tên đờn ông phèn[g] phẹt
vậy mà hiu hiu tưởng ngon
đúng là pháo chuột lẹt đẹt
mơ pháo tung thiên nổ ròn

ồ sá gì một giấc mơ
mà không cho đời níu kéo
ví mà băng đỏ cầm cờ
đố chạy đâu khỏi lươn lẹo

 

 

tự do

 

chỉ có cái ấy thôi sao
thiệt ra đờn ông vẫn có lắm thức mời chào tứ phương
bề bề.  một đấng đường đường
[ vai chính chỉ thủ trong tích tuồng mà thôi ]
thiệt ra.  quyền uy trong đời
bộ vó xếp lại.  nằm chơi        một mình
tự do [ lơ mơ ] tơ tưởng [ thiệt tình ]
có xuân mơn mởn
có mình
có ta

cuối tháng mười/mười một 2012

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn