- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đàn bầu

 

 

 

Tiếng đàn bầu như ngọn dao xoáy sâu linh tưởng nàng
   Âm thanh buốt huyệt đạo đêm xoay run mảng tối
      Mưa quất roi sàn sạt trên lòng phố bạt ngàn
        Anh vẽ chân dung mây bằng ảo giác khói
           Rượu òa khóc trong cốc thủy tinh vỡ
             Chảy nóng hổi dòng ngũ âm cùn
                Gió hấp hối trên thi thể đêm
                    Sự sống như ngọn nến
                     Rơi vèo vào bóng tối
                       Nàng gảy,uốn,run
                        Roi mưa vùn vụt
                          Cuối cùng gió
                           Ôm ngũ âm
                              Lõa thể
                                Chết.
                                Ngày
                              Toé sáng
                             Mưa rụt cổ
                         Khàn đục hè phố
                     Đàn bầu xoắn dây đứt
                 Ngọn dao rút khỏi linh tưởng
             Nàng oằn bụng mửa máu âm thanh
          Đàn bầu còn lại hộp gỗ rổn rảng câm nín
      Anh chỉ là tên nghệ sĩ bất tài đàn gió thành mây
  Không thể phù phép hợp âm cắt trái tim nàng ra mật ngữ
Xin gọi bình minh phun nắng lên mảng tối hạnh phúc đàn bầu.
 

(Escondido,19/01/2013)

 

 

 

.

bài đã đăng của Phạm Hồng Ân