Trang chính » Đó Đây, Hội Họa, Sinh Hoạt Email bài này

Triễn lãm Chân Dung Đá (01-2009)

CHAN-DUNG-DA-3
Trong hàng triệu viên đá nơi ven biển, tôi quan sát với cảm quan của người đi săn và cảm tính của người nghệ sĩ. Sự chọn lựa không hẳn chỉ là sự quyết định của riêng tôi, mà còn là sự thoả thuận của thiên nhiên. Có ngày đẹp trời thiên nhiên cho tôi tìm được những viên đá tôi thích, cũng có khi không tìm gì được giữa hằng hà đá sỏi nơi đây. Tôi chỉ lựa những viên đá có hình dạng đặc biệt, có đặc tính diễn đạt được nhiều ý tưởng, và là những viên đá có cấu trúc rắn chắc như loại đá granite.
Cứ mỗi lần tôi có dịp thu thập vài viên đá, thì tôi luôn thu nhặt những rác rến như bia chai, lon nhôm, dĩa chén đồ nhựa,… do sự cẩu thả của một số người xả rác bừa bãi. Hy vọng thiên nhiên sẽ ưng thuận việc làm của tôi, và cho tôi đem về vài viên đá cho công việc sáng tác nghệ thuật. Những viên đá chọn lọc này được làm sạch, ngắm nhìn nhiều lần trước khi quyết định dùng bút vẽ marker phát thảo trên mặt đá. Sau khi bằng lòng với phát thảo, giai đoạn kế tiếp là sơn màu acrylic.
Giai đoạn sơn acrylic kéo dài vài tuần lễ, thời gian đặt cọ sơn vẽ lên đá thì không nhiều, nhưng thời gian nhìn ngắm để đi đến quyết định sẽ làm gì kế tiếp, thì thực sự đã chiếm một thời lượng lớn. Chẳng có đường đi tắt trên hành trình nghệ thuật, từ lúc chọn một viên đá đến lúc hình thành một tác phẩm nghệ thuật, quả thật cũng lắm chông gai. Nhưng đôi ba tháng công sức của tôi cũng chẳng nghĩa lý gì với hàng triệu năm, những viên đá đã tôi luyện trong thiên nhiên qua những thời kỳ, thời tiết khắt nghiệt.

Vào giai đoạn này, tôi liên hệ nhiều đến những chân dung, từ những lỗ hổng đây đó trên viên đá, đưa đến những đề nghị về hình thể khuôn mặt, hoặc vài bộ phận trên thân thể. Tôi chỉ dựa vào những hình dạng có sẵn trên viên đá mà sáng tác theo ý tưởng của mình. Tôi không đục đẽo để làm thêm những hình dáng mới, biết đâu sỏi đá cũng biết đau. Thiên nhiên là đấng sáng tạo vĩ đại, không có hai viên đá hoàn toàn giống nhau, và tôi đã nương theo nguyên lý này để sáng tạo những tác phẩm độc nhất. Mỗi chân dung đá là một tác phẩm duy nhất trên thế gian này.

www.art-hung.com

bài đã đăng của Nguyễn Việt Hùng

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)