- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Lập lờ

 

 

 

tiếng liên tục chui tọt miệng
nơi nào chẳng biết
như chuỗi-xúc-xích
xuống dạ dày
ra cống
micro cài sẵn không dây
chẳng ai buồn cắt điện
đây đó tinh hoa đồ tuyển
đen đỏ gầy béo
búc xúc bọc giấy bóng
dong tay trưng bày
thường kỳ
ba lần bốn bận
vỗ tay
yếu ớt rời rạc
muốn chống cơn ngủ gật
phải tăng âm
tạo dư hưởng thắng lợi
thôi nhé
yên tâm bà con
cày-sâu-cuốc-bẫm.

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Phước Dạ Đăng