- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bức tượng

 

 

 

Anh trà trộn vào đám đông
Đứng nhìn lên bức tượng của mình

Bức tượng bằng đồng
Mũi thẳng trán cao
Cặp mắt trầm tư nhìn về xa xăm
Nhốn nháo người vào ra
Khói hương bay mù mịt

Một hôm cặp mắt bỗng chuyển động
Chăm chú nhìn anh từ trên cao
Đồng tử co vào giãn ra

Anh cuống cuồng sợ hãi
Kêu van, cúi đầu, sụp lạy

Đám đông liền lôi anh ra ngoài.

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đức Tùng