- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Homage Georgia O’ Keeffe

 

 

Cow-s-SkullwithcalicoRoses

 

Không gian

Không gian trở vó, triệu hồi
Đất cày, hoa dại, sương bôi, lấm ngày
Nền xanh băng giá, trật trầy
Sọ cân não trắng, mây vây Cấm Thành
Rạch vùng khe. Lệch viền, manh
Áo thu, lật động, ngày hanh, ngực sườn    

 

 

Beast

Vai u, thớ mộng, tảng đầu 
Cổ sơ thếch bạc. Sổng ngầu: Mắt trưa.
Qua, lầm lũi, đất thân sơ.
Bốn chân cứa cỏ, trốc trơ: Cõi. Vùng.
Đâm đen cứng, rực. Mê Cung.
Tiêu vong mây bạc. Chào hung, một lời.

 

 

Chiều

Chiều tối, mưa bìa, thấp xuống, thấp
Quá thảo nguyên, thung xám, một Thân Thú trẩy chậm, một địa vực
Quá tải mắt một lằn mức
Tích điện mây mù tự đục trắng, trắng đục.
Nó, tự tải mình nó.

Cát đã thay nước bể
Muối đã đánh xanh lên sự thúc thủ
Của mặt phẳng trải
Mực, tự Kẽ Nứt Cao bàn tay xương
Gân xanh, cốt tủy.
Sự chờ, ghìm giữ
Chỗ thẩm thấm
Trong thớ dày.
Nó, tự chảy đen vào chính nó.

 

 

Ngực

Thốc trắng, vỡ kính phía đông
giàn khô trái đen hạt
chưa nhận mặt, rụng mắt nhỏ dài
dấu tích một trưa mùa đông tới sớm.
Bằng phẳng cánh Ó
lườn bụng gió vùi, gởi gắm, sinh hạ
rây dấp tang mỏng.
Sinh hạ, trên canh cánh đất thiếp, trên hạt nứt vỏ cứng báo động
sẽ ngày nắng
đồng bông vải tưa đầu.
Chấn động, từ một đập khe nách
thả lửng
một đôi, một đỗi
một vùng vằng
một xoay trở.

 

 

Portrait

mặt trời
rồi mặt trăng
rồi IM
trong thung đồi vĩnh viễn
tóc chải phẳng ngược
trũng xương quai
châu Mỹ

 
North-CA 11-2012

 

 

 

.

bài đã đăng của Thường Quán