- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nghiến ♦ Cắt rời nỗi nhớ ♦ Về Moonglow Park…

 

 

 

Nghiến

 

Nghiến ta
Từng đoạn nỗi đau
Phận căm
Thân giận
Chiều sâu lòng già
Nhá nhem em
Buổi đêm tà
Cuồng điên
Rớt cháy thịt da
Cuộc tình
Xuyên ta
Dao nhọn vô hình
Thấu nhau
Suốt cuộc hành trình
Thanh niên.

 

 

 

Cắt rời nỗi nhớ

 

Cắt rời đêm
Cắt rời ngày
Cắt đêm một nhớ
Cắt ngày một thương
Rời ra
Từng khúc đoạn trường
Có lưu cũng đứt có vương cũng lìa
Thì thôi từng khúc ta chia
Quẩn quanh đời tạc miếu bia hoài tình.

 

 

 

Về Moonglow Park, Escondido

 

Núi xanh nhú ngực em nằm
Khoanh chân du tử phả trầm hương đêm
Thiên nhiên ngồn ngộn mùi thiền
Về đây em cõng rừng thiêng lên trời
Tóc dài xõa rộng biển khơi
Cuốn năm châu giữa vòng đời yêu thương
Ta con ốc nhỏ mượn hồn
An tâm nằm ngái dưới cồn ngực em. 
 

                (Escondido, 06/05/2012)

 

 

 

.

bài đã đăng của Phạm Hồng Ân