- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Ngày 21 tháng 11 năm 2012

 

 

 

Không thể hỏi nhà sư
mượn  lược
Không thể hỏi thời gian mượn đôi ngày
Nhưng phải trả dù không mượn
nên tôi hỏi em
mượn tình yêu

Tình bây giờ là chiều xuống trên sông êm ả trước khi đổ thác
có ven bờ đom đóm soi hoa
có mây kỷ niệm bay ngang in lại lòng sông thương tiếc
có nâng niu con cá ngáp hơi
Em biết không
Anh thật sự mệt mỏi muốn êm đềm đắp cỏ mặc nắng mưa
bao chuyện cũ giao côn trùng rền rĩ
dù biết lòng chưa bạt nỗi niềm
Nếu có thể mượn lâm chung vài phút
mới an lòng chải tóc cho em

Chỉ nên hỏi nhà sư mượn tràng hạt
mượn Phật được không nếu có Phật thừa?
Phật có tóc sao sư không có?
athitaa tức thị ruupa tức thị không

Đời một người như trăm triệu đời người
đã như vậy
sẽ như vậy
Viết ngàn chương không tỏ được lòng
Viết để viết không còn gì mong
Viết như chải nhà sư không cần lược.

 

 

Atthitaa: Có. Ruupa: Sắc. Theo nghĩa kinh Phật là khác nhau.
Sắc tức thị không; “Có” tức thị không; Khác nhau.

bài đã đăng của Ngu Yên