- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

những thứ đến từ trung hoa

 

 

 

những ông già Noel đến từ trung hoa
có chiếc áo nhuộm từ máu đỏ
những món đồ chơi tẩm thuốc độc
phía dưới là súng trường
chồn chân con tuần lộc

ông Phật đến từ trung hoa
có nụ cười cầu tài
đi kiếm đất làm quan
mở cửa chùa buôn xăm bán lộc
nửa thầy tu
nửa thầy phù thủy
A di đà dị đoan

Karl Marx đi ngang đất nước trung hoa
học thuật đã biến thành giọt lệ
một giòng lệ máu
chảy tràn trên đất á châu
tây tạng
miến điện
việt nam
bắc hàn
cam bốt
những con chuột bạch
hiến thân trên bàn phẫu thuật

thông điệp đến từ trung hoa
có hình chiếc lưỡi bò in trên hộ chiếu
la liếm khắp cùng mặt đất
một đoàn hồng vệ binh
có khổng tử đi cùng
nhặt nhạnh từ cọng rau
đến con cá chuồn ốm nhách

trung hoa cái rốn của trái đất
nơi có cái dạ dày rất to
ăn không bao giờ biết no
nơi có thể hoán cải
đức Quán Thế bồ tát từ đàn ông sang đàn bà
nơi có thể lấy xương người lấp sông dương tử
chẳng thể nào làm bạn
chẳng can cớ gì mà vỗ vai nhau

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị