- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cứt

 

 

 

đứa nào đã ỉa ra đây?
người ta đã thọc tay vào mồm cô bé
từ ruột non
qua ruột già
cuối cùng
người ta đã tìm ra
bằng chứng về cứt

mày phải có tội
phải tìm cho ra
yếu tố cấu thành tội phạm
không lẽ bọn tau có tội

tôi vẫn thường nhủ lòng
không được đưa sự thô tục vào thơ
thế mà hôm nay
khi nghĩ về đất nước
tôi chỉ hình dung ra một từ là CỨT

bốn mươi năm trước
trong lao tù Sài gòn chúng tôi hát:
“tuổi trẻ chúng tôi
lần lượt đi lên lò lửa thiêng”
bây giờ em nhỏ lệ
và hát trong ngày hòa bình

mở mắt ra này anh chàng sử gia đầu bạc
no tròn cơm chúa xôi chùa
ngồi đánh bóng những con giòi
đánh tráo lời:
“ăn cứt
ỉa ra cơm”

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị