- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Em tôi đi bằng đầu

 

 

 

cô bé quàng khăn đỏ
đã ăn thịt mất con chó sói
nên con cáo già học nói lời phụng phịu

có một chú lùn
và bảy nàng Bạch Tuyết
nên gã giang hồ bỗng quý chút tiết trinh

có chiếc cối xay
xoay tròn con quỷ
nên nửa đêm chị Dậu thấy mình giàu

có một lồng ngực
sờ vào một bàn tay
nên tội hiếp dâm đã đến ngày xoá sổ

có cái quần
đã cởi em tôi ra
nên quỷ dữ đứng trên đồng Nọc Nạn hát lời tự trọng

có một gã làm thơ
cứ trông bỏ thêm vào biển khơi hạt muối
nên câu thơ muôn thuở nhạt phèo

có, mọi cái nháo nhào
nên em tôi
phải ra đi trên trái đất bằng đầu

 
1-3-2008

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị