Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

By the Sea

♦ Chuyển ngữ: 0 bình luận ♦ 12.10.2012

 

 

 

On rock surfaces
on tree barks
the sun illuminates
specks of dust
grains of sand
and hilltops
war had taken away parts
of the portrait

squintting eyes
hidden targets
a patch of suburbia
the immense sky touching the vast open sea
stretches to the blur marking the boundary
that is caught in the sand
as dead straight as Từ Hải

It may be just this much of a non-event
if one could not spot the wiggling
behind
in a small hemp sack
seemingly an animal
writhing to search for air
to breathe

a small dog (perhaps)
a coarse layer of fibers
the driver
in a short-sleeved shirt
speeding mad like there is
no tomorrow
crackling his fingers
shoulders jerking now and then
in a dead-end street

Paul Valéry – here
also
by the sea
it’s noon
the foaming swells, the scattered sands
and even more so
like after the celebration of Tết
ways too much
people had burned ways too much
incense

 

 

 

.

bài đã đăng của Thường Quán

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)