- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bóng đè bóng ♦ Bên vỉa đường đời

 

 

 

Bóng đè bóng

 

Chúng ta  kẻ đang đi thuê nhà
Tháng gần hết
phải kiếm đủ tiền
để trả.

 

 

 

Bên vỉa đường đời

 

Những con Rắn già có mồng
cất tiếng – Gáy
ma quái
điệu luân vũ đồng tiền
theo nhịp sáo
gã phù thủy
mang kính đen
lên xuống
ngửa sấp.

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Phước Dạ Đăng