- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bên cạnh biển

 

 

 

Trên mặt đá
trên vỏ cây
nắng làm rõ hơn
những hạt bụi
những hạt cát
những ngọn đồi
thời chiến đã lấy đi phần gì
ở khuôn mặt

Con mắt nheo nheo nhìn
giấu tiêu đích
một mảng nhà cửa
dưới trời đại hải
kéo dài biên vực
đến mắc cạn
và đứng như Từ

Có thể là chỉ vậy
nếu không có sự cọ quậy
đằng sau
trong chiếc bao tải
một con vật
tìm không khí
để nó thở

một con chó nhỏ (có thể)
lớp bố sợi dày
người tài xế
áo cộc
chạy bạt mạng
bẻ ngón tay
nhún nhứ vai
con đường cụt

Paul Valéry – Đây
cũng là
bên cạnh biển
trưa
sóng bọt, cát rời
và hơn thế nữa đấy
làm như mãi mãi một ngày sau Tết
người ta đã thắp
tuyệt đối
quá nhiều hương

 

 

 

.

bài đã đăng của Thường Quán