- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Những bài thơ trong thời lưu vong

 

 

 

Nơi ẩn trốn (1937)

 

Một mái chèo gác trên
Mái nhà. Gió
Bình thường
Sẽ không
Thổi tung
Rơm.
Trong sân đóng
Hai cái cọc
Mắc xích đu cho trẻ con.
Bưu điện đến
Hai lần
Mừng sao khi
Có thư.
Xuôi eo biển
Phà qua lại.
Cái nhà có bốn
Cửa, để từ đó
Trốn đi

 

 

Zufluchtsstätte (1937)

 

Ein Ruder liegt auf dem Dach. Ein mittlerer Wind
Wird das Stroh nicht wegtragen.
In Hof für die Schaukel der Kinder sind
Pfähle eingeschlagen.
Die Post kommt zweimal hin
Wo die Briefe willkommen wären.
Den Sund herunter kommen die Fähren.
Das Haus hat vier Türen, daraus zu fliehn.

 

 

 

Nghĩ về kỳ hạn lưu vong*

 

Đừng đóng cái đinh nào vào tường
Hãy vứt cái váy trên ghế
Tại sao phải lo toan trước cho 4 ngày?
Mai ta sẽ quay về mà.
*Mới đến vùng đất lạ đã dợm chân chỉ muốn quay về, đó là tâm trạng của kẻ lưu vong (ghi chú của người dịch).

 

 

„Gedanken über die Dauer des Exils“

 

Schlage keinen Nagel in die Wand
Wirf den Rock auf den Stuhl
Warum vorsorgen für vier Tage?
Du kehrst morgen zurück.

 

 

 

Xuân 1938

 

Hôm nay, chủ nhật Phục sinh, buổi sớm
Đột nhiên có trận bão tuyết qua đảo
Tuyết nằm giữa những hàng rào xanh. Thằng bé con tôi
đến kéo tôi ra thăm cây mơ nhỏ bên tường nhà
bỏ dở câu thơ đang viết, trong đó tôi tố cáo những kẻ
đã chuẩn bị một cuộc chiến
có khả năng
tiêu diệt
lục địa, hòn đảo này, dân tộc tôi, gia đình tôi và tôi
Lặng lẽ không nói
Chúng tôi phủ một cái bao
Trên thân cây đang run lạnh

 

 

 

Frühling 1938

 

I

Heute, Ostersonntag früh
Ging ein plötzlicher Schneesturm über die Insel.
Zwischen den grünenden Hecken lag Schnee. Mein junger Sohn
Holte mich zu einem Aprikosenbäumchen an der Hausmauer
Von einem Vers weg, in dem ich auf diejenigen mit dem Finger deutete
Die einen Krieg vorbereiteten, der
Den Kontinent, diese Insel, mein Volk, meine Familie und mich
Vertilgen mag. Schweigend
Legten wir einen Sack
Über den frierenden Baum.

 

 

 

.

bài đã đăng của Bertolt Brecht

No Comments (Open | Close)

No Comments To "Những bài thơ trong thời lưu vong"

#1 Pingback By Brecht: Frühling 1938 – Analyse « norberto42 On 31 December 2012 @ 10:58 am