- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hát trên đồi anh túc

 

 

 

một con bướm lượn
đồi anh túc
đòi mượn của rừng áo phù dung
này say chi gió
say chi khói
lệ trả mưa ngâu
xanh trả rừng

còn mình ta hát
đồi anh túc
cỏ áo phù dung chuyển sắc hồng
một con diều giấy nằm trên đất
xương cốt mơ về một thinh không

bu vào vai
cõng cho đi cùng trời cuối đất
thuở mùa còn ngọt những lời ong
nằm nghe lá hối mùa xanh trước
mình rủ mình
thêm cuộc long đong

thèm nói một câu
lời sến súa
lụa mềm và những môi cong
thèm được ngả lưng bờ cỏ lạ
ngủ như lau lách buổi xanh đồng

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị