- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

sang bớt qua đây

 

 

 

sang bớt qua đây
buồn giùm cho một ít
em liêu xiêu cũng đã duyên rồi

sang bớt qua đây
một ít chiều mưa miết
em sầu nên phố đã thành thu

ừ thì
buồn ấy không nói được
ừ thì
buồn ấy khôn chia được
chỉ có chung nhau một trời mưa
mà khôn che được nhau rồi

sang bớt qua đây
một ít hờn trong mắt
xanh rờn ngọn tóc chẳng buồn thu

sang bớt qua đây
một ít đêm dằng dặc
uống giùm chén rượu để ngơi say

ừ thì
đêm vắng khôn vai tựa
ừ thì
tay mỏi khôn tay cầm
chỉ có chung nhau đêm mịt mùng
nghiêng lòng rụng xuống rưng rưng

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị