- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Viết tiếp giấc mơ

 

 

 

          Tặng Trần Phương Kỳ
 

Dấu hỏi về mai*
Những đường cày sắc trắng
Poems to the sea
Cy Twombly chép thơ trên biển
Canvas xanh mềm
Cổ tự Hy Lạp rì rầm vũ khúc tím
Cổ tháp Mỹ Sơn thì thầm vũ khúc nâu
Yoni-Linga ướt tiếng hát huyền âm
Những nét cọ rung sắc màu tịch mịch
Thời gian rạch một tiếng kêu

***

Dấu hỏi về mai
Mai mãi dấu tay pha sắc chàm
Poems to the moon
Ta chép thơ trên cát
Canvas trắng lịm
Đợi chết trong những nguyên âm của Rimbaud
Đợi chết trong những tiếng hú của Phạm Phú Hải
Mùa địa ngục kéo dài đến bao giờ?!
Bạn ta nằm nghe núi khóc
Bỏ quên dấu hỏi về mai . . .
 

07.2012

*Câu thơ cuối trong bài thơ “Giấc Mơ” của Trần Phương Kỳ

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Lương Vỵ