- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thành phố mới ♦ Tiệc mới

 

 

 

Thành phố mới

 

Mỗi sáng mỗi ngày xác chuột chết
vất đầy trên đường phố: Trở thành
bộ mặt văn hoá của thành phố
háu ăn này. Xác những con chuột

cống chẹp bẹp dưới những làn xe,
lòi ruột tươm máu, những sáng mưa
loang máu loang mùi tanh. Thành phố
hằng ngày ta đang “sống”: Máu chuột

và thịt chuột tung toé dưới làn
xe vung vãi khắp phố phường. Vung
vãi tâm hồn bọn hãnh tiến: Bộ
mặt chúng bầy nhầy như những cái

xác chuột mà ta đụng phải hàng
ngày

 

 

 

Tiệc mới

 

Cúi mặt xuống mà ăn!
Cúi gằm mặt xuống mà
ăn: ‘Quê hương là chùm
khế ngọt/ Cho con trèo

hái mỗi ngày . . .’* Ngẩng cổ
lên mà . . . uống: Dzô! Dzô!
Dzô! Gái-tiếp-thị vú
non đùi lẳng. Rượu cô-

nhắc XO trộn với
nước mắm! Một! Hai! Ba:
Dzzôôôô . . . Giấy vệ sinh vãi
đầy sàn. Ruồi xanh bu

quanh đống ói!

* Lời ca khúc

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Phương Kỳ