- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

đôi mắt khát

 

 

 

[cho HDP]

‘In your eyes of mourning the land of dreams begins.’
–P. Neruda

 

trong đôi mắt ấy sắc mùa đọng lại
bóng râm trên đường nắng
những giấc mơ ngắn/dài dồn đẩy nhau đi

đôi mắt hoang mạc
nơi nhìn thấy những bụi xương rồng nứt hoa trên cát bỏng
trong đôi mắt ấy nhìn thấy bóng đêm đang kéo về
yên nghỉ hồi tưởng để bắt đầu một mùa xuân xa

ấp ủ tất cả những mùa màng dưới trận gió gây men
trên hoang mạc nồng nàn vị ngọt xương rồng
khi chiếc bướu lạc đà đánh rớt nách hoa*
trong đôi mắt bình yên mong đợi

cơn khát mới

 

* Ý thơ HDP

 

 

 
.

bài đã đăng của Trần Phương Kỳ